Real Estate

בשנת 2008 פקד את ארה"ב משבר ה"סאב פריים". אחת ההשפעות של המשבר הכלכלי היה על שוק הנדל"ן, שפתח בפני ישראלים הזדמנויות להשקעות נדל"ן בארה"ב. בעקבות המשבר עוקלו דירות על ידי בנקים אמריקאים וזאת נוכח אי עמידה בתשלומי המשכנתה ולכן הבנקים העדיפו לממש את הדירות במידי לכל המרבה במחיר. הפעולה יצרה היצע גדול של נדל"ן, אשר גרר ירידה דרסטית של מחירי הנדל"ן בארה"ב. שוק הדיור האמריקאי הגיע לנקודת קיפאון ומחירי הנדל"ן בארה"ב צנחו ובמקומות מסוימים נחתכו בשיעור של למעלה ממחצית מערכן. ירידת המחירים עוררה עניין בקרב משקיעים בישראל שראו פוטנציאל להפקת תשואות בשוק הדיור האמריקאי. האפשרות להניב תשואות בנדל"ן תמיד מוגבלת בזמן ולכן משקיעים שזיהו את התחזקות המהירה של הענף, יכלו לנצל את חלון ההזדמנויות להשקעות נדל"ן ולמצות את העליות הצפויות בשוק.

כדאיותה של ההשקעה תלויה במשתנים שיש לבחון טרם ביצוע ההשקעה. לשם בחינת כדאיות השקעות נדל"ן בארה"ב חייבים לקחת בחשבון שיקולי מס שנוטים להשתנות בין מדינה למדינה ואופן החזקת הנכס שעשויים להכריע את הכף. המלצתנו הראשונה היא לקבל ייעוץ בטרם התגבשה ההחלטה על ההשקעה בארה"ב. תכנון מוקדם הוא המפתח להצלחת התהליך וחיסכון במס. ככל שתקדימו את תהליך הייעוץ, כך יהיה ניתן לתכנן את המס ולהתוות עבורכם את דרך הפעולה המושכלת וזאת לאחר בחינת מכלול השיקולים והיבטי המיסוי.


This website was created for free with Webme. Would you also like to have your own website?
Sign up for free