UStaxation

צוות יועצי המס המקצועי שלנו בעל ידע וניסיון רב בתחום המיסוי האמריקאי. אנו מספקים שירותי ייעוץ מס ותכנון מס אמריקאי למגוון רחב של לקוחות בין היתר: אזרחים אמריקאים, עסקים אמריקאים, וחברות אמריקאיות בארצות הברית, וחברות אמריקאיות הפועלות מחוץ לארצות הברית, תושבים זרים (שאינם אמריקאים) החיים בארצות הברית או משקיעים זרים המשקיעים בנדל"ן אמריקאי, אקדמאיים, אנשי מחקר וסטודנטים המתגוררים ועובדים באופן זמני בארצות הברית, חברות הייטק וסטארט אפ עם פעילות בארצות הברית, ליווי וייעוץ לאנשי עסקים ובעלי שליטה בחברות עם פעילות אמריקאית

החזון שלנו

שירות אישי, מקצועי ואיכותי מהווה ערך מרכזי בפעילות החברה. אנו מתחייבים להעניק שירות איכותי ופתרונות יצירתיים לסוגיות המס, תוך כדי התמקדות בצרכים הפרטניים של כל לקוח ובהתחשב בכל העובדות והנסיבות הרלוונטיות. הכלים והידע, בנוסף ליחס האישי והיכולות האישיות הגבוהות והמקצועיות של הצוות שלנו הם במרכז תפיסת השירות של המשרד.

השירותים שלנו:

ייעוץ ותכנון מס רילוקיישן, אופציות לעובדים, בחירת מבנה השקעה והחזקה בנדל”ן אמריקאי.

גילוי מרצון בארצות הברית

קיימת חובת הגשת דוחות מס שנתיים בארצות הברית (
Form 1040)  לכל מי שנחשב לנישום אמריקאי (US Person). נישום אמריקאי הוא ככלל, כל מי שהינו בעל אזרחות אמריקאית (ללא קשר למקום מגוריו), בעל רישיון עבודה קבוע בארצות הברית (Green Card) וכן מי שנופל אל תוך מבחן השהייה בארצות הברית הקבוע בדין האמריקאי (Substantial Presence test).

אי הגשת דוחות מס שנתיים מהווה עבירה פלילית בארצות הברית. קיימות שתי תכניות מרכזיות להסדרת הדיווח. streamlined procedures, אשר מיועדת ברובה לתושבי ארצות הברית לצרכי מס אשר מתגוררים מחוץ לארצות הברית (Expat) ו-Offshore Voluntary Disclosure Program, אשר מהווה הליך מלא של גילוי מרצון.

שתי התוכניות עלולות להשית סנקציות בעת תחילת הדיווח ועל כן מומלץ להיעזר ברואה חשבון מומחה מיסוי בינלאומי ובפרט בדין האמריקאי בתהליך.
מיסוי ארה"ב והשלכותיו על תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית

ארה"ב מטילה מס פדרלי על בסיס אזרחות או תושבות. כל אדם בעל אזרחות אמריקאית או שהוא מוגדר בדין הפנימי האמריקאי "תושב ארה"ב לצורכי מס" (כולל מי שמחזיק גרין קארד) כפוף למיסוי בארה"ב ולכן חלה עליו חובת הגשת דוח מס אמריקאי  (Form 1040ותשלום מס פדרלי וסטייט על כל הכנסותיו שהופקו ברחבי העולם. קביעת תושבות של אדם לצורך מס לרוב לא מתבססת רק על קריטריונים יבשים, בדרך כלל נכללים גם מבחנים סובייקטיביים בהתאם לנסיבות ספציפיות. יכולים להיות מבחנים שונים לקביעת תושבותו של אדם ברמה הפדרלית וברמת המדינה. לקבלת מידע בנושא תושבות ארה"ב לצורכי מס לחצו על הקישורדין המיסוי האמריקאי יכול לעורר מעט בעיות בקרב תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית שחלקם אף אינם מודעים לחובת הדיווח שחלה עליהם והשלכות אי דיווח במועד

הוראות כלליות של האמנה עם ארה"ב

ארה"ב חתומה עם מדינת ישראל על אמנה למניעת כפל מס. האמנה עוסקת באופן חלוקת המס בין מדינת המושב ומדינת המקור. מדינת המושב, היא מקום מרכז חייו של היחיד, אשר רואה לעצמה זכות מיסוי באשר להכנסותיו הכלל עולמיות ומנגד מדינת המקור שבה מופקת או נצמחת ההכנסה, המבקשת אף היא זכות למסות את ההכנסה, שהופקה בתחומיה. ישנם סעיפים באמנה הקובעים זכות מיסוי בלעדית למדינת המושב, חלקם מעניקים זכות מיסוי ראשונית למדינת המקור וחלקם קובעים שגם מדינת המושב וגם מדינת המקור זכאים לנתח מהמס. לרובהחובה למנוע את כפל מס מוטלת על מדינת המושב באמצעות הענקת זיכוי מהמס הזר ששולם במדינת המקור כנגד המס שהיא (מדינת התושבות) מבקשת להטיל וזאת בתנאי שהמס ששולם למדינת המקור, לא שולם "בהתנדבות" (בניגוד להוראות האמנה). האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב כוללת הוראות ייחודיות ששומרות על זכותה של ארה"ב להטיל מס על אזרחיה כאילו לא נכנסה האמנה לתוקפה ובכך עלולה גרור תאונת מס בשל חוסר ידיעה של הוראות האמנה. לשם כך התכנסנו.. 

הוראות ייחודיות באמנה והשלכותיהן על בעלי אזרחות אמריקאית

נמחיש את הבעייתיות בדוגמה. סעיף 15 לאמנה בין ארה"ב לישראל, קובע כי רווח הון (למעט מקרקעין ולמעט חריגים נוספים בסעיף) ימוסה בלעדית במדינת המושב, ולא במדינת המקור (במדינה בה הופק רווח ההון). עבור תושבי ישראל, מדינת ישראל היא מדינת המושב ולכן זכות המיסוי הבלעדית שייכת לישראל. אלא שלפי הוראת סעיף 6 , שומרת ארה"ב במרבית המקרים את הזכות להטיל מס על אזרחיה אף אם נקבע אחרת באמנה.

"על אף כל הוראות של אמנה זו… רשאית מדינה מתקשרת להטיל מס על תושביה... ועל אזרחיה כאילו לא נכנסה אמנה זו לתוקפה.." 

לכאורה יכולה להיווצר "תאונת מס" במצב שבו תושב ישראל בעל אזרחות אמריקאית מחזיק בנכס (שאינו מקרקעין) בגבולות ארה"ב ומחליט ביום מן הימים למכור אותומצד אחד מדינת ישראל תגבה את המס בגין רווח ההון מאחר והיא מדינת המושב ומנגד גם מדינת ארה"ב תוכל לגבות את המס מתוקף הוראות הסעיף לעיל, שמקנות נתח מהמס למדינת האזרחות. מחד ישראל לא תתיר זיכוי מס זר ששולם בארה"ב מאחר והאמנה קובעת כי זכות המיסוי הראשונית היא למדינת התושבות ומנגד ארה"ב שומרת לעצמה את הזכות למסות את אזרחיההאמנה לכאורה אמורה למנוע מארה"ב להטיל מס על רווח ההון בהיותה מדינת המקור, אך סעיף 6 מאפשר לה למסות את הרווח כמדינת האזרחות. לשם כך נקבעה הוראה ספציפית, שמטילה באופן חריג על ארה"ב את החובה למנוע מיסוי כפל.

ע"פ כללי האמנה, ישראל תתן זיכוי ממס ששולם בארה"ב רק ביחס למס שארה"ב גבתה כמדינת המקור ולא ביחס למס שהיא גבתה כמדינת האזרחות ולכן יתכן מצב של כפל מס בשתי המדינות כאשר תושב ישראל שהוא אזרח אמריקאי יידרש בדיווח ותשלום מס בארה"ב מכוח אזרחותו, ומנגד יידרש גם בתשלום מס בישראל מתוקף תושבותו ללא יכולת לקבל זיכוי על המס ששולם בארה"ב

בעיה דומה קיימת גם כאשר מדובר בהכנסות שמקורן ב"פנסיות ואנונות פרטיות" (סעיף 20 לאמנה). על פי הוראות האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"בתושב ישראל בעל אזרחות אמריקאית, אשר מקבל תשלום המוגדר כקצבה מגוף פרטי, יחויב עליה במס אך ורק במדינת תושבותו, דהיינו בישראל. גם במקרה זה ארה"ב שומרת לעצמה את הזכות למסות את אזרחיה ועל כן יכולה להתעורר בעיית כפל מס.

פתרון למניעת כפל המס

כדי למנוע תשלום כפל מס ופגיעה בתושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית, קיימת ההוראה בסעיף 26(2), אשר מטילה דווקא על ארה"ב (הפעם לא כמדינת מקור, אלא כמדינת האזרחות) את החובה להעניק זיכוי מס בגובה המס שישראל תגבה כמדינת המושב, מסכום המס שארה"ב תבקש להטיל על יחיד מחמת אזרחותוכך בעצם, פותרת אמנת מס ישראל ארה"ב את החשיפה לכפל המס על אזרחי ארה"ב. ולכןכדי להימנע מתשלום כפל מס בשתי המדינות, חשוב ורצוי לדווח על רווח הון ממימוש נכסים (שאינם מקרקעין) בישראל או בארה"ב קודם לרשות המסים בישראל ורק לאחר מכן לדווח לרשות המסים האמריקאית IRS ולדרוש כזיכוי מהמס פדרלי את המס ששולם בישראל. אחרת, במצב של דיווח בסדר הפוך, תיתכן "תאונת מס" מאחר וישראל לא תעניק זיכוי על המס ששולם בארה"ב ב"התנדבות".

כנ"ל בעניין הכנסות מפנסיה שקיבל עובד במסגרת העסקתו בגוף פרטי, הפתרון למניעת כפל מס יהיה לדווח על ההכנסות מפנסיה קודם בישראל (בעלת זכות מיסוי ראשונית) וארה"ב תהייה בעלת זכות המיסוי השיורית בכפוף לכך שתתן זיכוי מס בגובה המס הישראלי ששולם.

 

 

 


FATCA Agreement


In June 2014, the State of Israel signed an agreement with the United States to improve international tax compliance and implement FATCA, under which the Government of Israel undertook to order financial entities to conduct due diligence on the accounts of customers held directly or indirectly by U.S. citizens and residents. The information to the Israeli Tax Authority, in order for it to be transferred to the US tax authorities.

The signing of the agreement is reciprocal and by virtue of it, the Israel Tax Authority will receive information about Israeli residents who have financial accounts in the United States, which is expected to be of great benefit to enforcement of personal taxation in Israel. Worldwide disclose to the U.S. IRS, the details of the accounts of U.S. citizens and residents. One of the media reports on the subject was in the context of Bank Leumi. Bank Leumi was fined NIS 1.3 billion for closing an investigation into suspicions that helped its American customers evade tax payments in the United States.This website was created for free with Webme. Would you also like to have your own website?
Sign up for free